Welkom op de website van Uw PersoneelsZaken
contact

Disclaimer

De op de site getoonde informatie stelt UWPZ met zorg samen, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden.

Elke aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wijst UWPZ uitdrukkelijk af. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Privacyverklaring

UWPZ is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u diensten van UWPZ afneemt of anderszins contact heeft met UWPZ, legt UWPZ gegevens vast. UWPZ gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om klanten van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht UWPZ rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten kunt u uw gegevens hiertegen laten blokkeren door een e-mail te sturen naar UWPZ.

Clickgedrag
Op de website van UWPZ worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan UWPZ haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

UWPZ en andere websites
Op de site van UWPZ treft u een aantal links aan naar andere websites. UWPZ kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
UWPZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van UWPZ.